Chuyển đổi từ sang PDF

Chuyển đổi DOC sang định dạng PDF trực tuyến

Kéo tệp PDF tại đâyChọn tệp

Từ Dropbox
Từ Google Drive
Tải xuống tệp: 0%
Hủy
Đã xử lý...
Hủy
Xong
Bắt ​​đầu lại trước

Làm cách nào để chuyển đổi tài liệu Word sang PDF?

Sử dụng một trong ba phương pháp để tải: chọn tệp trên PC, kéo tệp đó vào cửa sổ màu xanh hoặc di chuyển nó từ bộ nhớ trên đám mây.

Cách tối ưu để chuyển đổi

Hình thức và bố cục của các phần tử tài liệu Word sẽ không thay đổi ở định dạng PDF. Hiệu quả và chất lượng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Đơn giản và nhanh chóng

Giao diện rõ ràng của ứng dụng và xử lý tự động các tài liệu giúp làm việc với các tệp đơn giản và nhanh nhất có thể. Không có cài đặt không cần thiết và lãng phí thời gian!

Dịch vụ nền tảng chéo

Ứng dụng sẽ chạy trên máy tính với bất kỳ hệ điều hành nào, bởi vì quá trình xử lý được thực hiện trực tuyến trong trình duyệt - và nó có thể là!

Bảo vệ tệp

Sau khi bạn đã hoàn tất việc chuyển đổi Word sang PDF, bạn có thể chắc chắn rằng không ai có thể mở tài liệu của bạn - chỉ bạn mới có quyền truy cập. Một giờ sau, chúng sẽ bị xóa khỏi máy chủ.

Lợi thế đám mây

Chuyển đổi Word sang PDF trực tuyến miễn phí mà không cần tải xuống. Việc xử lý được thực hiện trong đám mây, không sử dụng các tài nguyên của máy tính của người dùng.
Kéo và thả tệp tại đây