Chuyển đổi PDF sang Excel

Chuyển đổi bảng PDF thành tệp Excel

Kéo tệp PDF tại đâyChọn tệp

Từ Dropbox
Từ Google Drive
Tải xuống tệp: 0%
Hủy
Đã xử lý...
Hủy
Xong!
Bắt ​​đầu lại trước

Cách làm việc với trình chuyển đổi?

Để bắt đầu xử lý, chọn tập tin trong hệ thống hoặc đơn giản là kéo nó vào khối khởi động. Nhấp vào nút và quá trình chuyển đổi PDF sang Excel sẽ bắt đầu.

Chất lượng Excel tuyệt vời

Tất cả dữ liệu có chứa tài liệu ở định dạng PDF sẽ được chuyển chính xác sang bảng tính Excel mà không có sự thiếu chính xác và lỗi. Kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên!

Chuyển đổi bảng

Công cụ sẽ chỉ xử lý các bảng có trong tệp PDF. Trước khi tải xuống, hãy đảm bảo rằng có các bảng trong tài liệu.

Hỗ trợ cho bất kỳ hệ điều hành nào

Bạn có thể làm việc với nền tảng này bằng bất kỳ hệ điều hành hiện có nào. Chuyển đổi được thực hiện trực tuyến, bất kể loại phần mềm nào trên PC của bạn.

Công việc an toàn

Chuyển đổi tập tin PDF sang Excel mà không phải lo lắng về tính toàn vẹn của dữ liệu! Tất cả tài liệu được xóa khỏi nền tảng tự động một giờ sau khi kết thúc phiên.

Chuyển đổi Trực tuyến

Toàn bộ quy trình làm việc chạy trên máy chủ đám mây, giải phóng bạn khỏi phải tải xuống ứng dụng và sử dụng tài nguyên của máy tính cá nhân của bạn.
Kéo và thả tệp tại đây